FRÅN FRUSTRATION TILL FRAMGÅNG!

Förändringar som inte förändrar. Beslut som aldrig beslutas. Kvalitetssystem utan kvalitet. Det är några av de källor till frustration gör att företag går dåligt och att människor klappar ihop. Frustrationskonsulterna hjälper dig att ta tag i frustrationen på ditt företag så att all den energi som läggs på att vara frustrerad istället kan användas till något roligare. Varför inte det man är anställd för?

Frustrerade blir sjukskrivna

"Vi borde kunna prestera bättre"

Hur vill du att det skall se ut hos dig?
Med ganska små och enkla åtgärder
kan man få maskineriet att snurra betydligt bättre.

Hur kan vi hjälpa din organisation?

Frustrerade blir sjukskrivna

Frustrerade blir sjukskrivna

32.000 personer går in i väggen varje år
ofta orsakat av dåligt fungerande organisationer.
Allt började med en frustration.

Vad säger nya lagen?